D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine”) olarak www.nesine.com internet sitesi ve Nesine mobil uygulaması (“Platform”) aracılığıyla üye olmanız sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamında açık rızanıza dayanarak yürüttüğümüz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Platform üzerinden üye olmanız sırasında KVKK m.5/1 uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanılarak kimlik (ad, soyad, üye ID), müşteri işlem (kullanıcı hareketleri, kupon ve oyun oynama, oran ve kazanılan tutara ilişkin bilgiler, üyelik platform bilgileri, üyelik süresi, Nesine’yi ziyaret etme sıklığı, Nesine’ye ilettiğiniz beyanları, bilgi sistemlerimizden oynadığınız oyunlara ilişkin faaliyetler, profil resmi, kaybedilen bahis sayısı, kazanan 10'a giren kupon sayısı, kazanılan bahis sayısı, kazanan puan, kupa seviyesi, kupondaş puanı, paylaşılan İddaa kupon bilgisi, (paylaşmayı tercih etmeniz halinde) paylaşılan kupon sayısı ve yorumlarınız, son oyun oynama tarihi, Nesine bakiyesi, tutulan takım bilgisi), işlem güvenliği (canlı yayının izlendiği IP adresi, canlı yayın izleme log kayıtları) ve (cihazınız üzerinden onay vermiş olmanız halinde) lokasyon bilgileriniz çevrimiçi platform üyelik sistemimiz, Nesine’ye ilettiğiniz çevrimiçi elektronik formlar, üyelik sözleşmeniz, e-postalar, müşteri işlemleri ve/veya müşteri deneyimi araştırmaları sırasında bilgi sistemlerimiz ve çağrı merkezi vasıtasıyla toplanarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz üyeliğinize özel avantajlardan yararlanabilmeniz, kullanıcı hareketlerinin takip edilerek pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile ölçümlemelerin yapılması, özelleştirilmiş kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve promosyon önerilerinin oluşturulması, kullanıcılarımızın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre ürünlerimizin özelleştirilerek sunulması, puan kazanabilmeniz ve bu puanları kullanabilmeniz, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanya tekliflerinin hazırlanabilmesi, ücretsiz milli piyango bileti alma hakkı sunan özel promosyon kodlarının tarafınıza tanımlanması ve çoklu kupon oynama hakkından yararlanabilmeniz, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site, Nesine’ye ait diğer dijital platformlar veya diğer 3. taraf ortamlarda Nesine’ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması amaçlarıyla işlenecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurt içindeki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla, çözüm ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir. Ek olarak, profilleme faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz bazı araçları (tool) temin ettiğimiz altyapı tedarikçilerine ait sunucular yurt dışında bulunmaktadır. Bu nedenle profilleme faaliyetlerine açık rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına onay vermiş olduğunuz kabul edilecektir.

Vermiş olduğunuz rızanızı dilediğiniz zaman https://www.nesine.com/kisisel-verileri-koruma/iptal-basvurusu sayfasından geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Bu rıza metnine onay vermeniz durumunda işlenen kişisel verileriniz; ilgili mevzuat gereği verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce Nesine tarafından saklanacaktır.

Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ilgili kişi başvuru formunu kullanarak;

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:14-15 No:12 34387 Şişli/İstanbul adresine posta yoluyla göndererek,
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine”)’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle dsans@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine”)’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden: destek@nesine.com adresimize göndererek

Nesine’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzda; ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvurunuzda, talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelisiniz. Ayrıca, başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerektiğini de belirtmek isteriz. Ayrıca, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi de gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurularınızın Cevaplanması

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Nesine’ye ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.