Çerez Politikası

D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (Nesine) olarak www.nesine.com internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamız (“Uygulama”) içerisinde, Site’de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip Software Development Kit’ler (“SDK”) kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nesine tarafından hazırlanmıştır. İşbu Politika, Nesine tarafından yönetilen Site ve Uygulama için geçerli olup, çerezler ve SDK’lar Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

İşbu Politika’nın amacı, Site’de kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Site’de kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki reklam/pazarlama çerezleri için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, zorunlu çerezler dışında kalan reklam/pazarlama çerezleri için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve anahtar-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri bir sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler, siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn. www.nesine.com) tarafından erişilebilmektedir. Çerezler günümüzde internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı esnasında cihazın tanınması olup, neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Site'de Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Site’de kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmekte, belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, Nesine tarafından oluşturulurken üçüncü taraf çerezler, Nesine ile iş birliği içerisinde olan firmalar tarafından oluşturulmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Site’de kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler: Bu çerezler Site’nin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca, performans, işlevsel ve istatistiki amaçlı çerez Site’deki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede Site’nin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz.

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler Site aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamları göstermek üzere kullanılmaktadır.

Site’de Kullanılan Çerezler Vasıtasıyla Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplanarak İşlenmektedir?

Site’de kullanılan çerezler aracılığıyla; cookie ID, device ID, transaction ID, kişinin oynamak istediği kupondaki etkinlik bilgileri (eventId), hashlenmiş üye ID, cihaz marka ve modeli, yaş, cinsiyet, geography, browser dil ve çeşidi, demografi, işletim sistemi bilgisi, etkinlik (event) takibi, kupon yapıldı/yapılmadı bilgisi, sayfaları ziyaret etti/etmedi bilgisi, sayfa bazlı ziyaret verileri, kullanıcının tıkladığı butonlar veya alanlar dahil çerez bilgilerine ilişkin veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) toplanmakta ve işlenmektedir.

Site’de Kullanılan Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı İşlenmektedir?

1) Zorunlu Çerezler, kullanıcılara hizmet verebilmek adına sistemin çalışması, sayfa isteklerinde Site’yi ziyaret eden kişinin durumunun korunması, talep sahteciliğinin ve dolandırıcılığın önlenmesi, sistem için gerekli duyuruların yapılması, Site’yi ziyaret eden kişilerin Site’yi nasıl kullandığına ilişkin anonim olacak şekilde istatistiki verilerin tutulması ve beni hatırla kutusunun tıklanması üzerine şifre hariç login bilgisinin tutulması v.b. durumları için Site’nin işlevsel çalışabilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre reklamcılık deneyimi sunmak, gerçek zamanlı teklif vermek gibi bir dizi reklam ürünü sunmak, reklamın etkinliğini ölçmek, Site ziyaretçisinin Site ile ilgili davranışlarını incelemek ve kullanıcı tercihlerini hatırlamak amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Site’mizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır;

Çerez Tipi Çerez İsmi Çerez Kullanım Amacı Çerez Tipi Çerez Süresi
Birinci Taraf Çerez __RequestVerificationToken, ls, nsnid, io, tdid_*, lid, NSC_# Bu çerezler, kullanıcılara hizmet verebilmek adına sistemin çalışması, siteler arası talep sahteciliği saldırılarının önlenmesi ve internet sitesi trafiğini çeşitli sunuculara dağıtarak, yanıt süresini optimize etmek amaçlarıyla zorunlu olarak tutulmaktadır. Zorunlu Oturum Süresince
Üçüncü Taraf Çerez criteo_write_test Bu çerez, Criteo’nun sayfada cookie bırakıp bırakamayacağını test etmek için kullanılır. Pazarlama 1 gün
Üçüncü Taraf Çerez cto_bundle, cto_lwid Bu çerezler, internet sitesi ziyaretçisine daha alakalı reklamcılık deneyimi sunabilmek için internet sitesi ziyaretçisinin internet sitelerindeki davranışlarını incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 13 ay
Birinci Taraf Çerez cc_cookie, NSNLoginInfo, NSNSoundoff, NSNViewMode, NSNViewSwitcherDisabled Bu çerezler, çerez uyarısının tekrar gösterilmemesi, beni hatırla kutusuna tıklayan üyelerin şifre hariç login bilgisinin tutulması, canlı sonuçlarda gol sesinin gelip gelmeyeceği bilgisinin tutulması, internet sitesinin mobil cihazlarda pc görünüm mü yoksa mobil görünüm mü olduğu bilgisinin tutulması,site için gerekli duyuruların atılması amaçlarıyla sitenin işlevsel çalışabilmesi adına tutulmaktadır. İşlevsel 1 yıl
Birinci Taraf Çerez nsn-notice* Bu çerez, site için gerekli duyuruların atılması için kullanılmaktadır. İşlevsel Kullanım Süresince
Birinci Taraf Çerez nsn-afn, nsn-afns Bu çerezler, dış mecra reklam tıklanmalarının kullanılarak sitenin performansını ölçmek adına kullanılmaktadır. Performans Kullanım süresince
Birinci Taraf Çerez nsncmip Bu çerez, sistemin çalışması için kullanılmaktadır. Zorunlu 1 yıl
Birinci Taraf Çerez NSC_* Bu çerez, sistemin çalışması için kullanılmaktadır. Zorunlu Oturum süresince
Birinci Taraf Çerez JSESSIONID Bu çerez, sayfa isteklerinde internet sitesini ziyaret eden kişinin durumunu korumak için kullanılmaktadır. Zorunlu Oturum süresince
Üçüncü Taraf Çerez ARRAffinity Bu çerez, trafiği birkaç sunucuda dağıtarak web sitesindeki yanıt süresini optimize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans Oturum süresince
Üçüncü Taraf Çerez _ga Bu çerez, internet sitesi ziyaretçilerini, rastgele oluşturulmuş bir sayıyı tanımlayıcı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans 2 yıl
Üçüncü Taraf Çerez uid Bu çerez, ziyaret sayısı, ortalama ziyaret süresi gibi internet sitesi ziyaretçisinin internet sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili verileri hedeflenen reklamları görüntüleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
Üçüncü Taraf Çerez _gid Bu çerez, ziyaret edilen her bir internet sayfası için benzersiz bir değer tutmak ve bu değeri güncellemek amacıyla kullanılmaktadır. Performans 1 Gün
Üçüncü Taraf Çerez DSID Bu çerez kullanıcı tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Pazarlama 2 hafta
Üçüncü Taraf Çerez RUL Kullanıcılar ve web sitesindeki etkinlikleri hakkında bilgi toplayarak çevrimiçi pazarlama için kullanılır. Bilgiler, reklamları web'deki kullanıcılara hedeflemek için kullanılır. Pazarlama 1 yıl
Üçüncü Taraf Çerez IDE Bu çerez, Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve internet sitesi ziyaretçisine hedefli reklamlar sunmak amacıyla reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra internet sitesi ziyaretçisinin işlemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 yıl
Üçüncü Taraf Çerez test_cookie Bu çerez, internet sitesi ziyaretçine ait tarayıcının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılmaktadır. Pazarlama 1 gün
Üçüncü Taraf Çerez fr Bu çerez, Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 3 ay
Üçüncü Taraf Çerez tr Bu çerez, Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama Oturum süresince
Üçüncü Taraf Çerez _ga Bu çerez, internet sitesini ziyaret eden kişilerin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. İstatistik 2 yıl
Üçüncü Taraf Çerez _gat, _gid Bu çerezler; istek oranını azaltmak için ve internet sitesini ziyaret eden kişilerin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. İstatistik 1 gün
Üçüncü Taraf Çerez _fbp, _gcl_au Bu çerezler, gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak ve internet sitelerindeki reklam verimliliğini denetlemek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 3 ay
Üçüncü Taraf Çerez _gcl_au, _gcl_aw Dönüşüm bağlayıcı etiketi bu çerezlerde reklam tıklama bilgilerini ayarlar ve en üstteki alan ve kök düzeyindeki yolu kullanır. Pazarlama 3 ay
Üçüncü Taraf Çerez sb-closed, sb-installed Smart Banners özelliği Apple'ın sunduğu İOS 6 sürümüyle birlikte kullanıcılara sunulan yeni bir özelliktir buradaki jQuery eklentisi bu yeni özelliği eski İOS sürümlerine, Android cihazlara ve Windows mağazası uygulamalarına getirmektedir. Zorunlu Oturum süresince
Üçüncü Taraf Çerez _gat_UA Bu çerez; Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılmaktadır. İşlevsel 1 gün
Üçüncü Taraf Çerez ads/ga-audiences Bu çerez, Google AdWords tarafından, müşteriye dönüşmesi muhtemel ziyaretçilerle, ziyaretçinin internet sitesindeki davranışlarına göre, etkileşimde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama Oturum süresince
Üçüncü Taraf Çerez 1P_JAR, ANID, APISID, CGIC, NID, SAPISID, SEARCH_SAMESITE, SID, SIDCC, SSID Bu çerez, son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 2 ay
Üçüncü Taraf Çerez _Secure-3PAPISID, _Secure-3SID Bu çerez, yeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için internet sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 2 yıl
Üçüncü Taraf Çerez _Secure-3PSIDCC Bu çerez, alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için internet sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak için kullanılmaktadır. Pazarlama 3 yıl
Üçüncü Taraf Çerez HSID Kullanıcının Google Hesap Kimliği'ne ait dijital imzalı ve şifreli kayıtları, ayrıca en son oturum açtığı zamanın bilgisini içerir. Google hizmetlerinde gönderilen formların içeriklerini çalma teşebbüsleri gibi dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçerek pek çok türden saldırının önlenmesine olanak tanır. İşlevsel 2 yıl
Üçüncü Taraf Çerez OGPC Bu çerez Google Haritalar'ın işlevselliğini sağlar. İşlevsel 6 ay
Üçüncü Taraf Çerez OTZ Google Analytics tarafından kullanılan ve Web Sitesi ziyaretçilerinin toplu analizini sağlayan bir çerezdir. Performans 3 hafta
Üçüncü Taraf Çerez __adroll_fpc, __ar_v4 Bu çerez, Google'ın DoubleClick reklamcılık hizmetlerinde yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama Oturum süresince

Site’de Kullanılan Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılmaktadır?

Belirtmek isteriz ki;

Nesine tarafından Site’de üçüncü taraf çerezler için hizmet alınan/iş birliği içerisinde olunan bir takım firmalar yurt dışında yerleşik olduğundan, söz konusu üçüncü taraf çerezlerin kullanımı vasıtasıyla işlenen bazı kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır.

Çerez tercihlerinizin sorulduğu çerez yönetim paneli vasıtasıyla; reklam/pazarlama çerezlerinin kullanımı ve bu çerezlerin kullanımı nedeniyle verilerinizin yurtdışına aktarımı için açık rızanız sorulmaktadır. Eğer söz konusu reklam pazarlama çerezlerin kullanılmasını ve bu doğrultuda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasını istemiyorsanız, lütfen çerezlerin kullanımına izin vermeyiniz.

Çerezlerin Yönetimi
Buraya tıklayarak istediğiniz anda reklam/pazarlama çerezlerine ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonu tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz.

Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki ilgili link(ler)e tıklayarak tarayıcınızın ve ilgili üçüncü tarafların internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca;
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Facebook tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Newrelic tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Doubleclick tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

İlgili Kişilerin Talepleri
Site’de kullanılan çerezler yoluyla kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınızı/taleplerinizi burada yazılı şartlara ve yöntemlere uygun olacak şekilde her zaman tarafımıza yöneltebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınız aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

SDK Nedir?
SDK’lar, çerezlerin etkili bir şekilde işlev göremediği mobil uygulamalarda çalışmaktadır. Uygulama’da yer alan SDK’lar; Google, New Relic, Adjust, Facebook ve Firebase’dır.

Uygulama’da Kullanılan SDK’lar Vasıtasıyla Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ile Toplanarak İşlenmektedir?

Mobil uygulamada kullanılan SDK’lar aracılığıyla; device ID, maskelenmiş üye ID, IP adresi, google advertising ID, cihaz marka ve modeli, yaş, cinsiyet, geography, browser dil ve çeşidi, demografi, işletim sistemi bilgisi, mobil cihaz markası, etkinlik (event) takibi, kullanıcı aracısı (user agent) bilgisi, kupon tutarı, canlı yayın izleme bilgisi, install (yükleme) bilgisi, App silme bilgisi, App güncelleme bilgisi, kupon adeti, kupon yapıldı yapılmadı bilgisi, data silme bilgisi, push notification tıklama bilgisi, etkinlik (event) takibi bilgisi, Uygulama’yı ilk kez açtı bilgisi, kitle çerezi bilgileri ve davranış çerezi bilgileri otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) toplanmakta ve işlenmektedir.