KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu: D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:14-15 No:12 34387 Şişli/İstanbul


D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni” ) hazırladık.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Kullanıcı Adı, Üye Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, İmza, Cinsiyet, Pasaport Numarası, Pasaport Fotokopisi, Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, Yabancı Kimlik Numarası, Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No, Nüfus Cüzdanı Cilt No, Meslek Bilgisi, Anne - Baba Adı

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çerezler-cookieler, çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, Sosyal Medya Hesap İsimleri (Sosyal medya çekilişleri sırasında), İkametgah- Posta Adresi, İkamet Edilen Şehir Bilgisi, Nüfusa Kayıtlı Olunan İl ve İlçe Bilgisi, Ev Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Diğer Telefon Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Talep / Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Lokasyon Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler
Lokasyon Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel veriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veri; mobil uygulamanın indirilmesi esnasında mobil cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Banka Hesap Bilgileri, Üyelik Kapsamında Bakiye Bilgisi, Üyelik Kapsamında İkramiye Bilgileri, Üyelik Kapsamında Para Yatırma Bilgisi, Üyelik Kapsamında Finansal Hareketler, Üyelik Kapsamında En Son Para Çektiği / Yatırdığı Banka Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İşitsel Kayıtlar, Fotoğraf ve Videolar(Sosyal Medya Paylaşımları Sırasında)

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çağrı merkezi, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Fatura, dekont bilgileri, senet, çek bilgileri, Talep/öneri/şikayet bilgisi, Çağrı merkezi kayıtları, Tutulan Takım Bilgisi, Kazanılan Hediyelere İlişkin Bilgi, Forma Bedeni, Oynanan Oyuna ve Tutarına İlişkin Bilgiler, Oynanan Kupona ve Tutarına İlişkin Bilgiler, Kupondaş Platformunda Paylaşılan Bilgiler, Bilet Bilgileri, Milli Piyango Kazanan Üyeler Bakımından İbraname

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, kendi platformumuz tarafından yaratılan çerezler- cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan takip çerezleri-tracking cookieler, çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

7. Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
(Uyuşmazlık Halinde) Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, çevrimiçi platform üyelik sistemi ve basılı veya elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

8. Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Kampanya, Çekiliş ve Promosyonlar Kapsamındaki Bilgiler, Anket Yanıtları, Çerez Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çerezler-cookieler vasıtasıyla toplanmaktadır.

9. Risk Yönetim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ticari/Teknik/İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen belgeler/yazışmalar, basılı veya elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

10. İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Mobil Uygulama Versiyon Bilgisi, Mobil Cihaz Modeli, Üyelik Platform Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, IDFA Kodu, Cihaz ID Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri gibi)

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çerezler-cookieler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Ürün Hizmet Alan Kişilere (Üyelere) ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara, iş ortaklarımıza, tedarikçilere,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte,
 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarakve rızanıza bağlı olarak Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayınlanabilmekte,
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Telefon Yoluyla Üyelik Sağlanması Sürecinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Telefon Yoluyla Üyelik Sağlanması Sürecinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Lokasyon Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler
Lokasyon Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel veriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veri; mobil uygulamanın indirilmesi esnasında mobil cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Talep bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Telefon Yoluyla Üyelik Sağlanması Sürecinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İşitsel Kayıtlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Telefon Yoluyla Üyelik Sağlanması Sürecinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Çevrimiçi platformlarımızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler ve sdklar hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.nesine.com/gizlilik/cerez-politikamiz adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Kullanıcı Adı

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Talep/Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda sayılan kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, üçüncü taraf platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, Sosyal Medya Hesap İsimleri, İkametgâh-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Talep/Şikâyetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda sayılan kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, üçüncü taraf platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Talep bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda sayılan kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, üçüncü taraf platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Çerez Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; üçüncü taraflarca yaratılan takip çerezleri-tracking cookieler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, Cihaz Numarası, Cihaz Bilgileri (UserAgent vb.), Session ID

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Talep/Şikâyetlerin Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Çevrimiçi Kullanıcı’ya ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi, Uyruk, İmza

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, İkametgah-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri İsmi-Ünvanı, İş Yeri Adresi, İş Telefonu Numarası, Sosyal Medya Hesap İsimleri (Tedarikçilerin ürün ve hizmetlerine ulaşılması amacıyla)

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı ,bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen belgeler/yazışmalar, sözleşmeler ve basılı veya elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Fatura, senet, çek bilgileri, Çağrı merkezi kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Risk Yönetim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ticari/Teknik/İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen belgeler/yazışmalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

7. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İşitsel Kayıtlar, Fotoğraf ve Videolar

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sosyal Medyada Paylaşım, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, TV Genel Yayın Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Tedarikçi ve/veya yetkililerine ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara, topluluk şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilere,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte,
 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayınlanabilmekte,
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Meslek Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Sosyal Medya Hesaplarında ve ulusal yayınlarda tarafınıza ait bilgilerin paylaşılması

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Sosyal Medya Hesap İsimleri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İşitsel Kayıtlar, Fotoğraf ve Videolar

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Konuklara ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Ulusal Kanallar(iş ortağı),Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Medya Hesapları
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; giriş-çıkış sırasında alınan kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; giriş-çıkış sırasında alınan kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
CCTV Kayıt Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Ziyarete İlişkin Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler
Ziyaret Edilen Kişi, Ziyaret Zamanı/Süresi, Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; giriş-çıkış sırasında alınan kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Ziyaretçilere ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aynı binada faaliyet gösterdiğimiz iştirakler ve bağlı ortaklıklara,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, basılı veya elektronik formlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Sosyal Medya Hesap İsimleri, İkametgah-Posta Adresi (Sadece hediye kazanan katılımcı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, basılı veya elektronik formlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
(Sadece hediye kazanan katılımcılardan bu bilgiler toplanmaktadır) Talep bilgisi, Tuttuğu Takım Bilgisi, Forma Için Beden Ölçüsü

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde açık rızanıza bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, basılı veya elektronik formlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Etkinlik/Çekiliş Katılımcılarına ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılabilmekte,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte,
 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayınlanabilmekte ve
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde mail vasıtasıyla yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Nesine eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Araç Plaka Bilgisi, Araç Ruhsat Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası, SGK Sicil Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çağrı merkezi aracılığıyla, işyerinde bulunan plaka okuma elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi-Ünvanı, E-Posta Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Pozisyon-unvan bilgileri, İzin (idari ve yıllık izin), Puantaj Bilgileri, Mesai Kayıtları, Devam Çizelgeleri vb.

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, basılı veya elektronik formlar, çağrı merkezi aracılığıyla, işyerinde bulunan plaka okuma elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
CCTV Kayıt Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; CCTV Kayıtları, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, işyerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, sözleşmeler, ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Fotoğraf ve Videolar, İşitsel Kayıtlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Talep ve Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezi ,bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

7. İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İşlem Adeti, Çağrı Adeti

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezi, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Tedarikçi çalışanına ait kişisel veriler; KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara, topluluk şirketlerine, tedarikçilere,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte,
 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayınlanabilmekte ve
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde mail vasıtasıyla yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Nesine eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İkametgâh-Posta Adresi, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Özgeçmiş Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Gidilen Kurs Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, İlgili Pozisyona bilişsel, sosyal, stratejik ve yönetsel yetkinliğine ilişkin test sonucu

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Çalışan Adayları’na ait kişisel veriler temel olarak şirket tarafından üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Yalnızca belirli pozisyonlar için adaylara mülakat aşamasında yetkinlik testi yapıldığı durumlarda, ilgili testi gerçekleştiren aracı hizmet sağlayıcı test firmasına adayın ad, soyad ve mail adresi bilgileri aktarılmaktadır.

Tarafınızca Şirketimize Aktarılan Veriler Hakkında Bilgilendirme
İşe alım süreçlerinin yürütülmesi sırasında referans olarak gösterdiğiniz kişilere ait kimlik ve iletişim kategorilerindeki veriler Şirketimiz ile paylaşılabilmekte ve bu veriler ilgili süreçlerde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Söz konusu verilerin işlenmesi ile ilgili olarak; ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve gerekmesi halinde rızalarının alınması yükümlülüğünüz bulunduğunu hatırlatır; referans olarak gösterdiğiniz kişilere ait verilerin şirketimizle paylaşılması halinde, sizin tarafınızdan ilgili hukuki yükümlülüklerin yerine getirildiğini kabul ve beyan etmiş olacağınızı bildiririz.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Tedarikçi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İkametgah-Posta Adresi, E-Posta Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Tedarikçi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Özgeçmiş Bilgileri, Pozisyon-unvan bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Tedarikçi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Gidilen Kurs Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Tedarikçi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Tedarikçi Çalışanı Adaylarına ait kişisel veriler aktarılmamaktadır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Yukarıda yer alan kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
İkametgah-Posta Adresi, E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Özgeçmiş Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Nesine tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Stajyer Adaylarına ait kişisel veriler aktarılmamaktadır.

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde mail vasıtasıyla yayınlanmakta olup ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Nesine eski yönetim kurulu üyesi iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak yönetim kurulu üyeliği yaptığınız dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

HAKLARINIZ


KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

HAKLARINIZLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ


Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ilgili kişi başvuru formunu kullanarak;

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:14-15 No:12 34387 Şişli/İstanbul adresine göndererek,
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine”)’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle dsans@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine”)’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden : destek@nesine.com adresimize göndererek

D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine”)’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARINIZIN CEVAPLANMASI


Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.