KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu: D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:14-15 No:12 34387 Şişli/İstanbul


D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni” ) hazırladık.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Kullanıcı Adı
 • Üye Numarası
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Uyruk
 • İmza
 • Cinsiyet
 • Pasaport Numarası
 • Fotoğraf
 • Yabancı Kimlik Numarası
 • Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No
 • Nüfus Cüzdanı Cilt No
 • Meslek Bilgisi
 • Anne - Baba Adı
 • Medeni Durum

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kimlik teyidine ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, kupon oynama süreçlerinin yürütülmesi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, üyelik hesabına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi talep / şikayetlerin takibi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çerezler-cookieler, çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Sosyal Medya Hesap İsimleri (Sosyal Medya Çekilişleri Sırasında)
 • İkametgah-Posta Adresi
 • İkamet Edilen Şehir Bilgisi
 • Nüfusa Kayıtlı Olunan İl ve İlçe Bilgisi
 • Ev Telefonu Numarası
 • Cep Telefonu Numarası
 • Diğer Telefon Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kimlik teyidine ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, elektronik ticari ileti ve bilgilendirme iletilerinin gönderiminin sağlanması amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi talep / şikayetlerin takibi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, erişim yetkilerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Lokasyon Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

 • Lokasyon Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veri; mobil uygulamanın indirilmesi esnasında mobil cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Banka Hesap Bilgileri
 • Üyelik Kapsamında Bakiye Bilgisi
 • Üyelik Kapsamında İkramiye Bilgileri
 • Üyelik Kapsamında Para Yatırma Bilgisi
 • Üyelik Kapsamında Finansal Hareketler
 • Üyelik Kapsamında En Son Para Çektiği / Yatırdığı Banka Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Talep / şikayetlerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, kupon oynama süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İşitsel Kayıtlar
 • Fotoğraf ve Videolar (Sosyal Medya Paylaşımları Sırasında)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Talep / şikayetlerin takibi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, üyelik hesabına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çağrı merkezi, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Fatura ve Dekont Bilgileri
 • Senet ve Çek Bilgileri
 • Talep/Öneri/Şikayet Bilgisi
 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Tutulan Takım Bilgisi
 • Kazanılan Hediyelere İlişkin Bilgi
 • Forma Bedeni
 • Oynanan Oyuna ve Tutarına İlişkin Bilgiler
 • Oynanan Kupona ve Tutarına İlişkin Bilgiler
 • Kupondaş Platformunda Paylaşılan Bilgiler
 • Bilet Bilgileri
 • Milli Piyango Kazanan Üyeler Bakımından İbraname

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, kimlik teyidine ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, üyelik hesabına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, kupon oynama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, sözleşmeler, e-postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, kendi platformumuz tarafından yaratılan çerezler- cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan takip çerezleri-tracking cookieler, çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

7. Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • (Uyuşmazlık Halinde) Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler
 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kimlik teyidine ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, çevrimiçi platform üyelik sistemi ve basılı veya elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

8. Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Kampanya, Çekiliş ve Promosyonlar Kapsamındaki Bilgiler
 • Anket Yanıtları
 • (İzin Verilmesi Halinde) Çerez Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, elektronik ticari ileti ve bilgilendirme iletilerinin gönderiminin sağlanması amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çevrimiçi elektronik formlar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çerezler-cookieler vasıtasıyla toplanmaktadır.

9. Risk Yönetim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ticari/Teknik/İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen belgeler/yazışmalar, basılı veya elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

10. İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Mobil Uygulama Versiyon Bilgisi
 • Mobil Cihaz Modeli
 • Üyelik Platform Bilgileri
 • IP Adresi Bilgileri
 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
 • Cihaz IMEI Numarası
 • Cihaz MAC Adresi
 • IDFA Kodu
 • Cihaz ID Bilgileri
 • Şifre ve Parola Bilgileri
 • Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım Dökümleri Gibi)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Erişim yetkilerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, kimlik teyidine ilişkin sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi
Talep / şikayetlerin takibi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda sayılan koşulların sağlanmaması halinde kişisel verileriniz ilgili alanlarda temin edilen açık rızanıza bağlı olarak işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çevrimiçi platform üyelik sistemi, çerezler-cookieler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

 • Kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Nesine Sosyal Medya Hesapları ve Çevrimiçi Platformları

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayanarak pazarlama/reklam/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Kupondaş hizmetinin sunulması amacıyla Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayımlanabilmektedir.

Tedarikçiler

 • Kişisel verileriniz teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Kişisel Verileriniz Yurt Dışında Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Servis Sağlayıcılar

 • Canlı Yayın hizmetinden yararlanmanız halinde IP adresinizin Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi uyarınca Canlı Yayın hizmetinin sunulabilmesi amacıyla hizmet alınan servis tedarikçilerine aktarılmasına açık rızanıza dayanılarak aktarılacaktır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi
Faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, telefon yoluyla üyelik sağlanması sürecinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi
Faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, telefon yoluyla üyelik sağlanması sürecinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Lokasyon Bilgisi

İşlenen Kişisel Veriler

 • Lokasyon

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veri; mobil uygulamanın indirilmesi esnasında mobil cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Talep Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Talep / şikayetlerin takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, telefon yoluyla üyelik sağlanması sürecinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İşitsel Kayıtlar

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Talep / şikayetlerin takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, telefon yoluyla üyelik sağlanması sürecinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; çağrı merkezleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

Tedarikçiler

 • Kişisel verileriniz teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Çevrimiçi platformlarımızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler ve sdklar hakkında ayrıntılı bilgiler https://www.nesine.com/gizlilik/cerez-politikamiz adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Kullanıcı Adı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Talep/şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, üçüncü taraf platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Sosyal Medya Hesap İsimleri
 • İkametgah-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Talep/şikâyetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, üçüncü taraf platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Talep Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Talep/şikâyetlerin takibi amacıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çevrimiçi elektronik formlar, müşteri deneyimi araştırmaları sırasında, üçüncü taraf platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Çerez Kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; üçüncü taraflarca yaratılan takip çerezleri-tracking cookieler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
 • IP Adresi Bilgileri
 • Cihaz Numarası
 • Cihaz Bilgileri (UserAgent vb.)
 • Session ID

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleri
Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

Tedarikçiler

 • Kişisel verileriniz teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası
 • Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No
 • Nüfus Cüzdanı Cilt No
 • Anne - Baba Adı
 • Uyruk
 • İmza

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • İkametgah-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • İş Yeri İsmi-Ünvanı
 • İş Yeri Adresi
 • İş Telefonu Numarası
 • Sosyal Medya Hesap İsimleri (Tedarikçilerin ürün ve hizmetlerine ulaşılması amacıyla)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebi
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı ,bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen belgeler/yazışmalar, sözleşmeler ve basılı veya elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Fatura, senet, çek bilgileri
 • Çağrı merkezi kayıtları

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi
Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, faturalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Risk Yönetim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ticari/Teknik/İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen belgeler/yazışmalar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

7. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İşitsel Kayıtlar, Fotoğraf ve Videolar

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
TV genel yayın süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sosyal medyada paylaşım, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

 • Kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Nesine Sosyal Medya Hesapları ve Çevrimiçi Platformları

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayanarak pazarlama/reklam/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Kupondaş hizmetinin sunulması amacıyla Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayımlanabilmektedir.

Tedarikçiler

 • Kişisel verileriniz teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Meslek Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sosyal medya hesaplarında ve ulusal yayınlarda tarafınıza ait bilgilerin paylaşılması amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Sosyal Medya Hesap İsimleri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İşitsel Kayıtlar
 • Fotoğraf ve Videolar

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

Ulusal Kanallar

 • Kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak aktarılacaktır.

Nesine Sosyal Medya Hesapları ve Çevrimiçi Platformları

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayanarak pazarlama/reklam/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Kupondaş hizmetinin sunulması amacıyla Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayımlanabilmektedir.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; giriş-çıkış sırasında alınan kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Cep Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; giriş-çıkış sırasında alınan kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • CCTV Kayıt Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Ziyarete İlişkin Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ziyaret Edilen Kişi
 • Ziyaret Zamanı/Süresi
 • Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; giriş-çıkış sırasında alınan kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

 • Kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Tedarikçiler

 • Kişisel verileriniz teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Cinsiyet
 • Doğum Tarihi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, basılı veya elektronik formlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • Sosyal Medya Hesap İsimleri
 • İkametgah-Posta Adresi (Sadece hediye kazanan katılımcı)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, basılı veya elektronik formlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Müşteri İşlem Bilgileri

(Yalnızca Hediye Kazanılması Halinde)

İşlenen Kişisel Veriler

 • Talep bilgisi
 • Tuttuğu Takım Bilgisi
 • Forma İçin Beden Ölçüsü

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, basılı veya elektronik formlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

Nesine Sosyal Medya Hesapları ve Çevrimiçi Platformları

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayanarak pazarlama/reklam/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Kupondaş hizmetinin sunulması amacıyla Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayımlanabilmektedir.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

 • Kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Tedarikçiler

 • Kişisel verileriniz teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde mail vasıtasıyla yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Nesine eski çalışanı iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak çalışan olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Araç Plaka Bilgisi
 • Araç Ruhsatında Yer Alan Bilgiler (Araç Bilgileri, Tescil Tarihi, Tescil Yeri, Plaka Numarası)
 • Ehliyette Yer Alan Bilgiler (Doğum Tarihi, İmza, Doğum Yeri, Ehliyet Tipi)
 • Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra No
 • Nüfus Cüzdanı Cilt No
 • Anne - Baba Adı
 • Medeni Durum
 • T.C. Kimlik Numarası
 • SGK Sicil Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, çağrı merkezi aracılığıyla, işyerinde bulunan plaka okuma elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İş Telefonu Numarası
 • Cep Telefonu Numarası
 • İş Yeri Adresi
 • İş Yeri İsmi-Ünvanı
 • E-Posta Adresi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Pozisyon-unvan bilgileri
 • İzin (İdari ve Yıllık İzin)
 • Puantaj Bilgileri, Mesai Kayıtları, Devam Çizelgeleri vb.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili tarafından beyan edilen belgeler, sözleşmeler, basılı veya elektronik formlar, çağrı merkezi aracılığıyla, işyerinde bulunan plaka okuma elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • CCTV Kayıt Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; CCTV Kayıtları, iştiraklar ve grup şirketleri aracılığı, işyerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, basılı veya elektronik formlar, İştiraklar ve Grup Şirketleri aracılığı, sözleşmeler, ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Fotoğraf ve Videolar
 • İşitsel Kayıtlar

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezi, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

7. İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İşlem Adeti
 • Çağrı Adeti

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi
Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; ilgili kişi tarafından beyan edilen belgeler, çağrı merkezi, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle, bir mahkeme kararı uyarınca veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak paylaşılacaktır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

 • Kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Nesine Sosyal Medya Hesapları ve Çevrimiçi Platformları

 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayanarak pazarlama/reklam/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Kupondaş hizmetinin sunulması amacıyla Nesine sosyal medya hesaplarında ve online platformlarında yayımlanabilmektedir.

Tedarikçiler

 • Kişisel verileriniz teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılacaktır.

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde mail vasıtasıyla yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Nesine eski stajyeri iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak stajyer olduğunuz dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Fotoğraf

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İkametgâh-Posta Adresi
 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Özgeçmiş Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Diploma Bilgileri
 • Sertifikalar
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi
 • Gidilen Kurs Bilgileri
 • Yabancı Dil Bilgisi
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri
 • İlgili Pozisyona Özel Bilişsel, Sosyal, Stratejik ve Yönetsel Yetkinliğine İlişkin Test Sonucu

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Yalnızca belirli pozisyonlar için adaylara mülakat aşamasında yetkinlik testi yapıldığı durumlarda, ilgili testi gerçekleştiren aracı hizmet sağlayıcı test firmasına adayın ad, soyad ve mail adresi bilgileri aktarılmaktadır.

Tarafınızca Şirketimize Aktarılan Veriler Hakkında Bilgilendirme

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi sırasında referans olarak gösterdiğiniz kişilere ait kimlik ve iletişim kategorilerindeki veriler Şirketimiz ile paylaşılabilmekte ve bu veriler ilgili süreçlerde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Söz konusu verilerin işlenmesi ile ilgili olarak; ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve gerekmesi halinde rızalarının alınması yükümlülüğünüz bulunduğunu hatırlatır; referans olarak gösterdiğiniz kişilere ait verilerin şirketimizle paylaşılması halinde, sizin tarafınızdan ilgili hukuki yükümlülüklerin yerine getirildiğini kabul ve beyan etmiş olacağınızı bildiririz.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tedarikçi çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İkametgah-Posta Adresi
 • E-Posta Adresi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tedarikçi çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Özgeçmiş Bilgileri
 • Pozisyon-unvan bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tedarikçi çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Diploma Bilgileri
 • Yabancı Dil Bilgisi
 • Gidilen Kurs Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tedarikçi çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; Şirkete aday veya ilgili hizmet sağlayıcı tarafından iletilen özgeçmişler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Tedarikçi Çalışanı Adaylarına ait kişisel veriler herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamaktadır.

1. Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Ad, Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Fotoğraf

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • İkametgah-Posta Adresi
 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3. Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Özgeçmiş Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 • Diploma Bilgileri
 • Sertifikalar
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi
 • Gidilen Kurs Bilgileri
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri
 • Yabancı Dil Bilgisi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler; şirketimize aday tarafından gönderilen özgeçmişler ve Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.) ve diğer mecralar (LinkedIn gibi) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Stajyer Adaylarına ait kişisel veriler herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamaktadır.

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde mail vasıtasıyla yayınlanmakta olup ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

Nesine eski yönetim kurulu üyesi iseniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz” bölümünde yer alan başvuru kanallarından birisini kullanarak yönetim kurulu üyeliği yaptığınız dönemde işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

HAKLARINIZ


KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

HAKLARINIZLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ


Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ilgili kişi başvuru formunu kullanarak;

 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:14-15 No:12 34387 Şişli/İstanbul adresine posta yoluyla göndererek,
 • Kimliğinizi doğrulamak kaydıyla D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle dsans@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden : destek@nesine.com adresimize göndererek

Nesine’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARINIZIN CEVAPLANMASI


Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.